Projekt Lidé:

Elektrický pohon k invalidnímu vozíku paní Marie

o projektu

V prosinci 2021 nás oslovila paní Marie, zda bychom jí mohli přispět na elektrický pohon k invalidnímu vozíčku.

Paní Marie trpí od narození tělesným postižením a je odkázána na invalidní vozíček, navzdory tomu je maminkou šestiletého chlapečka, kterého vychovává sama. Pracuje jako vedoucí poradenského centra pro vozíčkáře.

Po doložení všech potřebných dokumentů jsme se rozhodli paní Marii přispět částkou 10.000 Kč. Peníze jsme poslali na účet firmy, která elektrický pohon měla vyrobit.

Nedávno jsem paní Marii kontaktovala se zájmem, zda se jí podařilo vybrat potřebných 65.000 Kč. Díky našemu Nadačnímu fondu a několika dalším známým organizacím se to podařilo.

Paní Marie byla moc ráda. Také moc děkovala za to, že se ptáme, jak se jí daří, s pohonem vozíčku je nadmíru spokojená, velmi jí to usnadňuje mobilitu a kvalitu života.

Jméno, které uvádíme, je na žádost anonymity klientky změněno. Také blíže neuvádíme diagnózu. Tohle přání ctíme, veškerou dokumentaci, na které byl založen tento dar, máme k dispozici.

Děkujeme všem podporovatelům, díky kterým můžeme takto pomoci.

Autor: Ivana Králíková

chci přispět

PODPORUJÍ NÁS