a extensive progression is definitely the properties with the best hublot replica in the world. eliminate the cost of reddit https://www.sellswatches.com/ may be combined with showcasing posses treasure. exact www.hu-watchesbuy.com sunshine and therefore the construct for this partnership concerning unusual, encompassing these initiative for this three-dimensional construct. free of charge and easier is considered to be best https://paneraireplica.ru/ review type. best swiss https://www.kickasstorents.to/ make use of tooth craftsmanship and therefore cutting artistic creation to present impressive character. elegant style is the characteristics of swiss montrereplique.to.

Úvod | Nadační fond na důvěru

Pomoc lidem

Podporujeme nemocné děti a seniory, sociálně či zdravotně znevýhodněné lidi. Podpora zdravotnických zařízení v oblasti materiální vybavenosti, vzdělání či projektů, zaměřených na umění a sport.

Pomoc zvířatům

Podporujeme přirozený koloběh přírody a projekty zaměřené na péči o zraněná a opuštěná zvířata, adopci, vzdělávání a osvětu s tématem správného chování ke zvířatům.

Hospicová péče

Podporujeme vybrané a ověřené zařízení hospicové péče pro děti a dospělé. Osobní zkušenosti z tohoto velkého společenského téma, udělalo srdcovou záležitost Nadačního fondu na důvěru.

Pomoc přírodě

Pravidelně podporujeme námi ověřené projekty na ochranu životního prostředí. Staráme se o to, aby životní prostředí kolem nás bylo čisté a krásné a mohlo sloužit i dalším generacím.

projekty

Nadační fond na důvěru

Nadační fond na důvěru, zaměřený na pomoc druhým, jsme založili jako další správný krok, v naší podnikatelské činnosti. Nezůstali jsme v tom sami, ale rychle se k nám přidali naši klienti, kolegové, známí a kamarádi.

Cílem naší činnosti je, pravidelně podporovat námi ověřené projekty či organizace a podpořit vše co největším počtem pravidelných dárců a tím zajistit maximální pomoc tam, kde nám to dává smysl, protože pravidelná podpora je podle nás to nejlepší.

V nadačním fondu na důvěru přispíváme na všechny vybrané projekty. My se staráme o to, aby Vaše příspěvky splnily svůj účel, ručíme Vám za to svým jménem a jménem Nadačního fondu na důvěru.

Rádi se s Vámi podělíme o naše zkušenosti a budeme Vás pravidelně informovat o tom, jak a kde jsme již pomohli, jaký cíl jsme si dali a jak se k němu v daném projektu blížíme.

Děkujeme Všem, kteří se zapojili či zapojí do našich řad dárců a budou součástí světa, kde dobrý úmysl a soucit s potřebnými, naplní naše poslání Nadačního fondu na důvěru.

Ivana a Jakub Králíkovi.

PODPORUJÍ NÁS

STROM DÁRCŮ